O produkcie:

System MB-60E EI służy do wykonywania wewnętrznych drzwi przeciwpożarowych jedno- i dwuskrzydłowych. System ten umożliwia także wykonanie tzw. okien technicznych oraz przeciwpożarowych ścian działowych. Konstrukcje wykonane na bazie systemu MB-60E EI charakteryzują się klasą odporności ogniowej EI15 lub EI30 według normy PN-EN 13501-2+A1, drzwi mogą dodatkowo spełniać wymogi dymoszczelności w klasie S200, Sa wg PN-EN 13501-2+A1 oraz samozamykalności w klasie C5 wg PN-EN 1191:2013-06. System jest sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO).

Rozwiązanie oparte jest o profile aluminiowe z przekładką termiczną systemu MB-60E, głębokość konstrukcyjna kształtowników wynosi 60 mm. Odporność ogniowa konstrukcji zapewniona jest przez elementy izolacji ogniowej, które zamontowane są w wewnętrznych komorach profili. Konstrukcje dodatkowo są wyposażone w taśmy pęczniejące, które w przypadku wystąpienia pożaru są dla niego barierą nie do przejścia.

Rozwiń

Konstrukcje w klasach

  • EN 13501-2:2016-07

Dymoszczelność

  • Sa, S200 | EN 13501-2:2016-07

Samozamykalność

  • C5 | EN 1191:2013-06

Zobacz również