O produkcie:

  • system przeznaczony do projektowania nowoczesnych ścian osłonowych o kształtach prostych i złożonych; system jest podstawą konstrukcji fasadowych: MC Passive+, MC Glass oraz rozwiązania przeciwpożarowego MC Fire;
  • system MC Wall daje szerokie możliwości kształtowania zabudowy; oferuje konstrukcje otwierane w fasadzie: okna równolegle odstawne (MC PW) oraz okna dachowe (MC RW)
  • system przeznaczony do projektowania nowoczesnych ścian osłonowych o kształtach prostych i złożonych
  • szerokość wizualna słup-rygiel: 55 mm
  • ściana osłonowa systemu MC Wall składa się z pionowych słupów i poziomych rygli połączonych ze sobą za pomocą trzpieni wykonanych ze stali nierdzewnej; 2 łączniki z 6 ze stali nierdzewnej przypadające na jeden węzeł zapewniają bardzo wysoką nośność połączenia słup-rygiel, zarówno w płaszczyźnie oddziaływania parcia wiatru, jak i w płaszczyźnie obciążenia wypełnieniem; nie koliduje to z możliwością zastosowania tradycyjnych wsporników rygli, bądź mocowania ich tylko za pomocą wkrętów od czoła
Rozwiń

SYSTEM MATERIAŁ GŁĘBOKOŚĆ SŁUPÓW GŁĘBOKOSĆ RYGLI GRUBOŚĆ WYPEŁNIENIA SZTYWNOŚĆ SŁUPÓW SZTYWNOŚĆ RYGLI AKUSTYKA
MC WALL aluminium 10-326 mm  10-294 mm 0-89 mm** 10,2 – 4092 cm4* 7,0 – 1831,1 cm4* 45 (-2,-5) dB

**Szklenie MC Wall przy płaskiej listwie MC055 od 5-89 / listwa MC056 od 20-89 mm
*Istnieje możliwość stosowania dodatkowych wzmocnień

SYSTEM IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA UF* PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA OBCIĄŻENIE WIATREM WODOSZCZELNOŚĆ
MC WALL Uf od 0,84 W/m2K Klasa AE1500; PN-EN 12152  Klasa 2600Pa; PN-EN 13116 Klasa RE1950; PN-EN 12154

*Izolacyjność termiczna uzależniona jest od kombinacji złożeń profili oraz grubości wypełnienia